e-mail: predaj@centrumbiomasy.sk, phone: +421 917 914 489
Košík je prázdny...
0.00

Spracovanie biomasy

Poľnohospodársku a lesnú biomasu je možné spracovávať do rôznych foriem pevných palív (brikety, pelety), kvapalných palív (biobenzín, biodiesel), ako aj plynného skupenstva (bioplyn). Na trhu existuje množstvo ponúkaných technológií. Mnohé z nich je možné vidieť aj v CENTRE BIOMASY.

 

Základná terminológia

Peletky
Peletky sú lisované častice rastlinného pôvodu, ktoré majú valcovú formu s priemerom do 25 mm (to isté, ale s väčším priemerom sú brikety). V anglickom jazyku existuje výraz „granulované“, ale nie je výraz „granule“, preto sa v Amerike a v Európe používa slovo „pellets“, čo znamená guličky. Peletky môžu byť vyrobené z dreva, rašeliny, slamy, trávy, otrúb, uhoľného prachu a ďalších druhov rastlinných surovín (biomasy). Najväčšie využitie získali drevené a rašelinové peletky. Pretože sa peletky využívajú hlavne ako palivo, často ich volajú „palivové granule“. Palivové granule (peletky) sú obnoviteľným zdrojom energie, a preto s palivovým drevom, štiepkami, slamou, otrubami a inými podobnými druhmi paliva patria do skupiny „biopalivo“ (biofuel).
 

Výhody pred inými druhmi paliva:

 1. nízka cena. Výrobné náklady na neobnoviteľné zdroje paliva budú rýchlo a pravidelne rásť, a preto relatívna cena peliet sa bude zmenšovať
 2. v prípade peliet je možná plná automatizácia prívodu paliva do zóny horenia, čo je pre užívateľa zvyknutého na určitý stupeň komfortu veľmi dôležitý parameter.
 3. možnosť použiť peletky v kotloch ľubovoľného výkonu – od vyhrievania domov až po gigantické tepelné a elektrické stanice
 4. úplná nezávadnosť pre životné prostredie
 5. minimálny zostatok nedohorených častíc (možnosť využitia odpadu na hnojenie)
 6. minimálny priestor pre skladovanie, minimálny objem pri doprave
 7. sypkosť a rovnorodosť umožňujú dopravovať autocisternami a vydúvať priamo na sklad užívateľa
 8. maximálna bezpečnosť pri uskladnení a doprave
 9. nerozkladajú sa pri dlhodobom uskladnení, nemajú schopnosť spôsobovať alergické reakcie, neprenášajú semená buriny a škodcov
 
Brikety
Briketa je mechanicky zhutnený drobný horľavý materiál, ten môže mať formu valca v rôznom priemere, môže sa ale jednať aj o oválny tvar, guľovité teleso, kváder či kocku. Tvar brikety je pre účely spaľovania fakticky nepodstatný. Obvykle bývajú takto zlisované horľavé materiály ako je uhoľný prach alebo biomasa.

Brikety slúžia ako tuhé palivo a spaľujú sa obvykle v kachliach či v kotolniach. Brikety z biomasy sa stávajú populárnym ekologickým palivom.
 

Základné druhy brikiet:

 1. drevené
 2. slamené
 3. uhoľné