e-mail: predaj@centrumbiomasy.sk, phone: +421 917 914 489
Košík je prázdny...
0.00

Štátna dotácia na kotly

V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy vyčlenila vláda SR 8.000.000 € na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Program, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR je účinný od 20. apríla 2009. Zameriava sa na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy.

Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice). V prípade rodinných domov si žiadosť môžu podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. V prípade bytových domov je možné žiadať len o podporu na slnečné kolektory a žiadateľom bude správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.

 

Program pre domácnosti

Pracoviska Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Žiadosť o dotáciu pre kotly na biomasu

Otázky a odpovede