e-mail: predaj@centrumbiomasy.sk, phone: +421 917 914 489
Košík je prázdny...
0.00

Vzdelávanie a poradenstvo

V CENTRE BIOMASY prostredníctvom neziskovej organizácie Komunálny a agrárny inštitút poskytujeme bezplatné vzdelávanie a poradenstvo v oblasti využívania biomasy.

Nezisková organizácia Komunálny a agrárny inštitút poskytuje najmä tieto všeobecne prospešné slutžby:

a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

 • vzdelávanie poľnohospodárskych a lesníckych subjektov, obcí a miest v oblasti využívania biomasy, 
 • vzdelávanie obcí a miest v rámci diverzifikácie tradičných zdrojov energií smerom k zvyšovaniu podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla, 
 • vzdelávanie poľnohospodárskych subjektov v oblasti tvorby referenčných cien vybraných agrokomodít na komoditných burzách a v oblasti obchodovania na komoditných burzách, 
 • vzdelávanie poľnohospodárskych a lesníckych subjektov v rámci vedenia evidencií o nákupe, výdaji a používaní označeného plynového oleja so zníženou sadzbou dane, 
 • vzdelávanie v oblasti efektívneho projektového manažmentu pri využití zdrojov regiónov vedúceho k ich rozvoju, 
 • organizovanie športových stretnutí mladých ľudí, detí a rodín, 
 • organizovanie súťaží, rekreačno-vzdelávacích činností v strediskách pre deti a mládež, 
 • poskytovanie rekreačných služieb, 
 • poskytovanie rehabilitačných služieb prostredníctvom hipoterapie pre mentálne a telesne postihnuté deti a mládež, 
 • zabezpečovanie medzinárodných aktivít a spolupráce, predovšetkým spoluprácu s partnerskými organizáciami, 
 • spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami s cieľom získavania a odovzdávania skúseností v predmetných činnostiach, 
 • poverovanie nezávislých odborníkov, firiem a organizácií na vykonávanie špecifických druhov činností vyžadujúcich odbornú znalosť alebo kvalifikáciu, 
 • uzatváranie dohôd s fyzickými a právnickými osobami o vykonaní alebo sprostredkovaní určitých činností alebo služieb.

b/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

 • kultivácia prostredia okolo rehabilitačno-rekreačného zariadenia 
 • organizovanie stretnutí mladých ľudí, detí a rodín v prírode 
 • organizovanie súťaží, rekreačno-vzdelávacích činností v prírode v okolí strediska pre deti a mládež.
Viac na www.portalobiomase.sk